Iemand die graag opkomt voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.

KansPlus-Sien wil graag opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.
Wij zijn op zoek naar iemand die zitting willen nemen in het overleg met de Gemeente Son en Breugel.
Doelstelling van Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Son en Breugel:
Helpt de zorgplicht van de gemeente bewaken voor gehandicapten en ouderen.
Toetst de Verordening Wet Voorziening Gehandicapten op toepassen van integraal beleid.
Adviseert en coördineert initiatieven en overlegt met de gemeente over aanpassingen in de regelgeving betreffende aanspraken op rolstoelen, woning aanpassingen en vervoer.

Ja, ik wil KANSPLUS/Sien wel vertegenwoordigen.