Uitnodiging Werkconferentie lokale belangenbehartiging VG

Op vrijdag 10 maart 2017,
 
Op diverse plaatsen in het land worden de belangen behartigd van mensen met een verstandelijke beperking.
Dit gebeurt in WMO- of participatieraden, cliëntenraden, in platforms of verenigingen.
De afgelopen jaren is er veel veranderd op dit terrein, met als gevolg dat het onderlinge contact grotendeels is weggevallen.
Een aantal belangenbehartigers heeft daarom het plan opgevat elkaar weer te ontmoeten in een 
 
Werkconferentie lokale belangenbehartiging VG.
 
De landelijke besturen van KansPlus en Sien ondersteunen dit initiatief.
 
Het doel van de werkconferentie is: 
 
Versterking van de lokale- en regionale belangenbehartiging VG, door ontmoeting en uitwisseling van kennis, informatie, goede voorbeelden en ervaringen.
Het ophalen en doorgeven van signalen voor de landelijke belangenbehartiging (via Ieder(in) en ouderverenigingen)
 
De werkconferentie is bedoeld voor:
 
Lokale- en regionale belangenbehartigers VG, beleidsmedewerkers, leden van adviesraden sociaal domein, Wmo-raden, cliëntenraden, enz. 
 
Uitnodiging Werkconferentie lokale belangenbehartiging VG
 
De werkconferentie vindt plaats:
 
Op vrijdag 10 maart, van 15.00 – 19.00 uur. 
In de Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 DZ, te Houten.
 
Voor iets te eten wordt uiteraard gezorgd en de deelname is gratis
 
Doet u mee? Meldt u zich aan voor 1 maart aan, door te klikken
 
U wordt gevraagd aan te geven welke thema’s u graag geagendeerd wilt zien.
Wilt u ons ook vooraf laten weten of u specifieke ervaringen met anderen wilt delen. 
 
Graag tot 10 maart, met vriendelijke groet,
 
Werkconferentie Lokale belangenbehartiging VG
 
p/a Platform Verstandelijk Gehandicapten Haaglanden
Duyvenvoordestraat 147
2681 HL Monster
Telefoon: (06) 22 93 87 18 //  (06) 29 04 00 29