TOG

TOG, Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen

Voor ouders of verzorgers die thuis een gehandicapt kind verzorgen, is er een financiële tegemoetkoming mogelijk. Dit is de TOG: Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen.

Ouders of verzorgers van thuiswonende gehandicapte kinderen hebben vaak extra kosten voor het verzorgen van hun kind. De TOG moet het financieel beter mogelijk maken een gehandicapt kind thuis te verzorgen.

Wanneer heeft u recht op TOG?
U heeft recht op TOG als u een (voorlopig) blijvend gehandicapt kind dat tussen de 3 en de 18 jaar oud is, verzorgt. Het kind moet bij u in huis wonen (minimaal 4 nachten per week).
Als u voor het thuis verzorgen van een gehandicapt kind al een vergoeding ontvangt, heeft u meestal geen recht op een tegemoetkoming. U kunt naast TOG wel een PGB ontvangen.

Wat is (voorlopig) blijvend gehandicapt?
Voor de tegemoetkoming is een kind (voorlopig) blijvend gehandicapt als het een ziekte of stoornis heeft van lichamelijke, verstandelijke of geestelijke aard die leidt tot beperkingen (de handicap) en die betekenen dat het kind duidelijk meer afhankelijk is van evrzorging, begeleiding en toezicht dan een gezond kind van dezelfde leeftijd. Het kind moet aanspraak kunnen maken op opname in een instelling (AWBZ).

Beoordeling door een medisch deskundige
Een onafhankelijke medische deskundige beoordeelt de medische gegevens die u heeft ingevuld, vraagt eventueel aanvullende informatie bij behandelend artsen en maakt (indien nodig) een afspraak voor een onderzoek.
De SVB (Sociale Verzekerings Bank) beslist uiteindelijk over een aanvraag.

Om hoeveel geld gaat het?
De tegemoetkoming bedraagt vanaf 1 januari 2006 € 200,71 per kwartaal en wordt in principe op hetzelfde moment als de kinderbijslag uitbetaald.

Meer informatie?
Als u denkt in aanmerking te komen voor de TOG, kunt u een aanvraagset opvragen bij de SVB in Roermond, Postbus 1244, 6040 KE Roermond. Tel. 0475-368040. U ontvangt dan een brochure, een aanvraagformulier en een medisch vragenformulier. Zie ook of via www.svb.nl.