Lidmaatschap Patiëntenvereniging kan mogelijk vergoed worden

Veel zorgverzekeraars vergoeden via de aanvullende verzekering het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie. Aan de vergoeding zijn wel voorwaarden verbonden. Bijvoorbeeld dat uw patiëntenvereniging (of de overkoepelende organisatie van uw patiëntenvereniging) is aangesloten bij een landelijke patiëntenorganisatie, zoals Patiëntenfederatie NPCF, het Landelijk Platform GGz of Ieder(in). Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, moet u vaak ook een bewijs van betaling van het lidmaatschapsgeld aan uw zorgverzekeraar kunnen tonen.

Als de verzekering uw lidmaatschap niet vergoedt, kunt u de kosten mogelijk wel opgeven bij uw belastingaangifte. Kijk voor de regelingen 'Belastingvoordeel voor gehandicapten' op www.meerkosten.nl  Ook voor niet-gehandicapten kan deze site handig zijn.

 Overzicht zorgverzekeringen vergoedigingen lidmaatschap patientenvereniging 2015