Ledenonderzoek- enquete Kansplus-Sien 2017

Ledenonderzoek KansPlus-Sien 2017: hartelijk dank voor uw reactie!
 
Afgelopen zomer hebben we een enquête gehouden onder onze leden.
Heel veel vragenlijsten kregen wij ingevuld terug.
De meeste digitaal, daarnaast ook een groot aantal met de hand ingevulde vragenlijsten.
Heel hartelijk dank hiervoor!
Uit uw reacties op de enquête bleek uw betrokkenheid bij mensen met een beperking en bij de vereniging KansPlus-Sien.
Graag delen wij met u de hoofdpunten en opvallende resultaten van dit ledenonderzoek.
 
Leden hebben behoefte aan informatie over:
• belangen behartiging
• juridische zaken financiële onderwerpen
• WLZ veranderingen en hulp
• Zorg bij ouder worden
• Problematiek thuiswonenden met laag niveau

Belangrijke redenen om lid te zijn van KansPlus-Sien:
• Belangenbehartiging;
• Informatie regionaal/landelijk;
• Thema avonden;
• Vakantiekampen en activiteiten
• Contact met anderen;
• Ontspanningsactiviteiten
Van de leden beveelt >97% ons aan!
 
Leden zien graag dat KansPlus-Sien zich inzet voor:
• hulp bij persoonlijke vragen;
• laagdrempelige informatievoorziening;
• delen van ervaringen;
• aandacht voor specifieke syndromen;
• solidariteit: samen sta je sterk.
 
Betrokkenheid leden KansPlus-Sien, diverse leden willen:
• Kennis en ervaring delen;
• Meehelpen bij diverse taken;
• Meedenken over toekomst;
 
Hoe verder:
Bestuur nodigt gericht leden uit om na te denken over toekomst en welke taken er zijn.

Bestuur neemt suggesties mee voor plannen 2018.
 
Zichtbaarheid
Het merendeel van de leden gaf aantevreden te zijn over KansPlus-Sien in haar rol alsbelangennetwerk.
Zij ervaren de vereniging alseen betrouwbare organisatie, die de leden actief hulp en advies geeft.
Toch is er ook een groepleden die aangeeft dat KansPlus-Sien meer in de publiciteit mag treden en meer regionaal en lokaal zichtbaar mag zijn.
Deze groep ervaart KansPlus-Sien als afstandelijk en niet persoonlijk betrokken.
Het bestuur van KansPlus-Sien neemt ook deze uitkomsten mee in het ontwikkelen van plannen en activiteiten voor de komende jaren.
 
KansPlus-Sien zijn we met elkaar, als leden, bestuur en vrijwilligers.
Nogmaals hartelijk dank voor uw tijd en betrokkenheid!
 
Download hier in PDF    Ledenonderzoek_KansPlus-Sien2017.pdf