Just4Fun

  • Plaats                   : regio Eindhoven (verschilt per keer)
  • Tijd                      : Verschilt per activiteit
  • Voor                     : licht verstandelijk beperkt, 16 t/m 25 jaar
  • Kosten                 : ± € 55,00 per jaar, exclusief uitstapjes
  • Contactpersoon    : Floortje Voets tel.: 06-14240084
  • Website               : Geen
Just4Fun is een club voor licht verstandelijk gehandicapten die een keer per maand een activiteit met elkaar ondernemen.
Het is een kleinschalige activiteit met 12 deelnemers en 2 vrijwilligers.
De club is ontstaan uit de behoefte van de jongeren om dezelfde activiteiten te ondernemen als
niet gehandicapte jongeren van dezelfde leeftijd, maar dit niet zelfstandig kunnen.
Activiteiten kunnen door de jongeren zelf aangedragen worden en eventueel met hen samen uitgewerkt worden.
Niveau en aard van de activiteiten zijn zoveel mogelijk bij hun leeftijd passend.
Bijvoorbeeld Disco, bioscoop, stappen op het Stratumseind, popconcert, uit eten, Dansles etc.