Bestuurs- en Functieverdeling KansPlus-Sien regio Eindhoven | Helmond | de Kempen


Bestuurs- en Functieverdeling  KansPlus-Sien regio Eindhoven | Helmond | de Kempen  14 Mei 2015
Functies    Bestuurstaak Door Plaatsvervanger Overige Taakvelden Nevenfuncties
Bestuurders Voorzitter KPS Voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen Theo Magermans Maarten Haasnoot Belastingen  
  Vertegenwoordiging van KansPlus / SIEN  in specifieke externe situaties     Erven en Schenken Voorzitter KPS Mantelzorg
  Afvaardiging ALV KansPlus Houten     Sociale netwerkvorming VG Voorzitter Netwerk Rondom
  Sponsorwerving        
  Organiseren Thema-avond Belastingen   I.s.m. Platform VG ZoB PR  
  Organiseren Thema-avond Wettelijke vertegenwoordiging   I.s.m. Platform VG ZoB Zorgfinanciering  
  Organiseren Thema-avond Erven en Schenken   I.s.m. Platform VG ZoB    
           
Vice-voorzitter KPS Bij afwezigheid voorzitterschap waarnemen Maarten Haasnoot   Voorzitter Ledengroep Sien ZNl Vice-Voorzitter Platform VG ZoB
  Afvaardiging Platform VG ZoB     Netwerk-Raadcoördinator Bestuurslid Sien Landelijk
  Afvaardiiging ALV Sien Landelijk       Voorzitter Prov. Overleg Sien
  Fondsenwerving       Vice-Voorzitter Netwerk Rondom
          Bestuurslid Stichting Het Struikske
          Vice-Voorzitter KPS Mantelzorg
           
Secretaris KPS Verzorgen van de bestuurlijke correspondentie Ad den Hartog Maarten Haasnoot Onderwijs Secretaris Platform VG ZoB
  Opstellen van de agenda’s BV's en ALV's     Deelname Commissie WMO Secretaris KPS Mantelzorg
  Opstellen van bestuursstukken     Deelname Participatiecommissie Eindhoven  
  Opstellen van de bestuursverslagen     Afvaardiging Platform VG ZoB  
  Onderhoud Website        
Secretaris Stichting
KPS Mantelzorg
Zuid-Oost Brabant
Opstellen bestuurszaken / verzorging bestuurlijke correspondentie Ad den Hartog      
           
Penningmeester Begroting en jaarrekening opstellen voor bestuurlijke eenheid Pierre Dassen   Financiën Penningmeester KPS Mantelzorg
KansPlus-Sien; KansPlus Rapportage Jaarlijks  en budgetaanvraag aan KansPlus Houten en Sien Utrecht     Uitvoering Financiën Reg. Comm. Sien ZNl. Penningmeester Stichting Het Struikske
Zorgen voor betaalopdrachten       Penningmeester Stg VTOGG
  Contact met kascommissie        
  Contact met NKGG        
  Coördinatie verrekeningen met SIEN        
           
Bestuurslid Activiteiten Vakantiekampen Cees Adams   Trekker Werkgroep "Vereniging" Voorzitter Stichting Carrousel
  Beheer gebouw Struykenstraat Zoekt dringend assistentie. Takenpakket is te omvangrijk. Deelname 'Veldhoven aan tafel" Voorzitter Stichting Het Struikske
  Vrijetijdsbesteding     Deelname Adviescommissie Cliëntgelden Severinus Voorzitter Stg. VTOGG
  Contactpersoon vrijwilligers      
           
  Organisatie Bubbels en Bollen   Thea Slofstra    
           
Bestuurslid Communicatie Redactionele activiteiten  Vacature Bestuur KPS    
  PR, Nieuwsbrief website;  Vacature Bestuur KPS    
  Contacten met de Media Vacature Bestuur KPS    
  Ledenwerving en Verwelkomen nieuwe leden Vacature Bestuur KPS    
  Informatiemateriaal samenstellen Vacature Bestuur KPS    
  Wonen, wooninititaiteven Vacature Bestuur KPS    
  Leerling-vervoer Vacature Bestuur KPS    
Onderwerp Uitvoering Door I.s.m. Overige Taakvelden Nevenfuncties
Agendaleden Agendalid Ledenadministratie bijhouden i.s.m. Houten Thea Slofstra      
  Verzending van stukken aan de leden Thea Slofstra      
  Verdeling post aan bestuursleden   Thea Slofstra      
  Onderhoud Facebook Thea Slofstra      
  Rapportage ledenstand Thea Slofstra      
  Redactie Nieuwsbrief Thea Slofstra      
  Organisatie Filmmiddag Thea Slofstra; Els de Bakker      
  Organisatie Verwendag Thea Slofstra; Els de Bakker      
  Organisatie Busreis Thea Slofstra Els de Bakker    
Agendalid Organisatie Verwendag Els de Bakker Thea Slofstra    
Adviespersonen Belastingen Vraagbaak en hulp Belastingaangifte Jan van Elzakker      
PGB Vraagbaak en hulp PGB problematiek Cees Janssens     Bestuurder "Naar Keuze"
Ouder-Wooninitiatieven Vraagbaak  Hans Schalkwijk     Voorzitter "Ons Huis"
Netwerk Coördinator   Vacature      
Vertrouwenspersoon   Vacature      
Juridische Zaken   KansPlus en Sien landelijk VIA-Lijn Houten    
             
Activiteiten Slaatjesbal Contact onderhouden met organisatie Thea Slofstra      
Busreis Organisatie Thea Slofstra      
Filmmorgen Organisatie en contactpersoon Plaza Futura Thea Slofstra      
Verwenfeest Organisatie en contactpersoon SWZ Thea Slofstra; Els de Bakker Wouda Roost    
Internetcafé Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Eric Bots    
Club Sam Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Mark Deckers    
Zwemclub ´t Zeepaardje Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Kitty Tholen    
De Klup Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Patricia van Diessen    
Just4Fun Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Floortje Voets    
Homosoos Anders Roze Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Peter Niessen    
Eetcafe De Kring Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Greetje Langenhoff    
Big Bleek II Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Froukje Verschuren    
De Soos Nuenen Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Ria Vlassak    
Disco René Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Anny Poelen    
Snoez Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Lizette Evers    
Kookidee Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Marion van der Linden    
Zwemclub Plons Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Marijke Blom    
Brusjes Contact onderhouden met organisatie Cees Adams Mark Deckers    
             
Vakantiekampen Sprinkhaan-kampen Onderhouden van het contact met het  organisatiecomité Cees Adams Dorien Aarts    
Jeugd- en Jongerenkamp  Onderhouden van het contact met het  organisatiecomité Cees Adams Frie-Anne Geldens    
Piroc Zomerkamp Onderhouden van het contact met het  organisatiecomité Cees Adams Sanne Anneveldt-Appelhof    
Vivakamp Onderhouden van het contact met het organisatiecomité Cees Adams Marja v.d. Bors    
             
Ontmoeting Kerstviering in St. Maarten Onderhouden contacten met de kerk/ organisatie kerstviering Cees Adams Corry Bazelmans, Kitty Tholen    
Nieuwjaarsreceptie Bubbels & Bollen Organisatie Bubbels en Bollen Cees Adams      
  Uitnodigingen maken en versturen Thea Slofstra Theo Magermans